Tunneln i Torsebro – The tunnel in Torsebro

Helge River which is Scania’s largest watercourse, is nearly 200 km long. It starts in Småland and runs through a number of lakes before reaching Hammarsjön. Since the 1770s, it has two outlets. The first in Åhus harbor and the other was created right in the 1770s and runs out in Yngsjö who is now the main outlet.

Through Torsebro, just outside Kristianstad, it flows through a mountain where for thousands of years the water has made an outlet for the water from the underground. Unfortunately, how long the tunnel is, I do not know.

Helge å som är Skånes största vattendrag är nästan 200 km lång. Den börjar i Småland och rinner igenom ett antal sjöar innan den når Hammarsjön. Sedan 1770-talet har den två utlopp. Den första i Åhus hamn och den andra skapades just på 1770-talet och rinner ut i Yngsjö som nu är huvudutloppet.

Genom Torsebro, strax utanför Kristianstad, rinner den genom ett berg där vattnet i tusental år har gjort ett utlopp för vattnet från underjorden. Hur lång tunneln är vet jag tyvärr inte.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Panorama på tunneln i Torsebro-Panorama of the tunnel in Torsebro.
Tunneln i Torsebro-The tunnel in Torsebro.
Tunneln i Torsebro-The tunnel in Torsebro.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

9 Svar på “Tunneln i Torsebro – The tunnel in Torsebro”

    1. John JonassonJohn Jonasson Inläggsförfattare

      Jag vet inte. I så fall med kanot. Ska försöka ta reda på hur inloppet ser ut. Har några i fotoklubben som vet det mesta häromkring. Nu är det extra låg vattennivå här, säkert över 1 meter.

      Svara

Comment