Träden på Norra Lingenäset – The trees in the North Ling Isthmus

Norra Lingenäset är en av mina favoritplatser på somrarna. Där brukar det finnas hackspettar, nötväcka, trädkrypare och flera andra fåglar. Men denna sommaren blev det inte många foton. Inte ett enda på hackspetten. Hela Lingenäset är fyllt med blommor och träden står gröna, men på vintern kan man se havsörnar där. De kommer hit när isen lagt sig på havet för att jaga fåglar, mest gäss. Dessa träden står ute i våtmarkerna och är mina favoritträd som jag alltid fotar när jag är där. Denna sommaren var ovanligt varm så marken var så torr att det gick att gå till träden som brukar stå i vatten. 

Men även vintertid är dessa träden speciella för mig. Har träffat på andra fotografer som tycker detsamma. Kanske är det för att de står majestätiskt mitt ute i våtmarken?

North Ling Isthmus is one of my favorite places in the summer. Where there is usually woodpeckers, nuthatch, tree creeper and many other birds. But this summer, there were not many photos. Not a single on the woodpecker. The whole North Ling Isthmus is filled with flowers and the trees are green. But in winter you can see the sea eagles there. They come here when the ice sets on the sea to chase birds, most geese. These trees stand out in the wetlands and are my favorite trees that I always shoot when I’m there. This summer was unusually hot so the ground was so dry that you could go to the trees that usually stand in water.

But even in winter, these trees are special to me. Have met with other photographers who think the same. Perhaps it is because they are majestic in the midst of the wetlands?

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Mina favoritträd på Norra Lingenäset-My favorite tree on the North Ling Isthmus.

John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

10 Svar på “Träden på Norra Lingenäset – The trees in the North Ling Isthmus”

  1. Profilbildlindasschaub

    That sky is pretty incredible too. The bare trees enhance the photo and look a little spooky since the photo is in black and white. Very nice!

    Svara

Comment