Stora Kronohuset – Great crown house

The great Crown house, which is located at large squares, was built in 1840-1841, for the Court of Appeal for Scania and Blekinge and wendes artillery regiment. Oddly enough, the architect of this fine building is unknown, but a few names are mentioned. It is the captain of Wendes regiment, Göran of Klercker. but other sources say that it is probably the head of the over-tendency agency colonel Fredrik Blom. Anyway, it’s a beautiful and stately building. In the building it says in Latin the inscription “Extructa rainante Carolo XIV Johanne MDCCCXLI”. Which means; erected during the reign of Karl XIV Johan 1841.

In 1917, left the Court of Appeal for Scania and Blekinge the building and Wendes regiment took over the whole building. The military had the building until 2002 when even the last regiments in Kristianstad were closed. Today, among other things, it is a restaurant in a part of the building.

Stora Kronohuset som ligger vid stora torg byggdes 1840-1841, för Hovrätten över Skåne och Blekinge och Wendes artilleriregemente. Märkligt nog är arkitekten till denna fina byggnad okänd, men ett par namn nämns. Det är kaptenen på Wendes regemente, Göran af Klercker. men andra källor säger att det troligen är chefen för överintendenturämbetet överste Fredrik Blom. Iallafall så är det en vacker och ståtlig byggnad. På byggnaden står det på latin inskriptionen “Extructa regnante Carolo XIV Johanne MDCCCXLI. Vilket betyder; uppfört under Karl XIV Johans regering 1841.

År 1917 lämnade hovrätten över Skåne och Blekinge byggnaden och Wendes regemente tog över hela byggnaden. Militären hade byggnaden ända till 2002 då även de sista regementena i Kristianstad lades ner. Idag är det bland annat restaurang i en del av byggnaden.

Klicka på fotot-Click on the photo.

Stora Kronohuset-Great crown house.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

7 Svar på “Stora Kronohuset – Great crown house”

Comment