Panorama på åker med höbalar – Panorama on fields with hay bales

When I was driving a few days ago to find something nice to shoot, I saw this field. I think fields with hay bales are beautiful so I took this panorama. It was taken with 16 images in HDR with 3 exposures in each photo, 48 exposures in total.

När jag var ute och körde för några dagar sedan för att hitta något trevligt att fota såg jag denna åkern. Jag tycker åkrar med höbalar är vackra så jag tog detta panoramat. Det är taget med 16 bilder i HDR med 3 exponeringar i varje foto, 48 exponeringar sammanlagt.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Panorama på åker med höbalar-Panorama on fields with hay bales.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

16 Svar på “Panorama på åker med höbalar – Panorama on fields with hay bales”

Comment