Panorama Näsby fält – Panorama over Nasby field

When I was at Nasby field yesterday after work, it was very hot. I took three photos of which I posted the best yesterday. But when I thought about going home, it was unbearably hot, I stopped and took this panorama. It is taken in HDR with 3 exposures in 11 photos, ie 33 exposures.

När jag var på Näsby fält igår efter jobbet var det väldigt hett. Jag tog tre foton varav jag publicerade det bästa igår. Men när jag tänkte på att gå hem, det var olidligt varmt, stannade jag kvar och tog detta panoramat. Det är taget i HDR med 3 exponeringar i 11 foton, alltså 33 exponeringar.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Panorama Näsby fält-Panorama over Nasby field
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

3 Svar på “Panorama Näsby fält – Panorama over Nasby field”

Comment