Lillö ett år sedan – Lillö a year ago

A year ago I was out photographing almost every day! Since then, much has not happened with the photography. These photos I took on December 21 when there were record floods in Kristianstad. Here in the water kingdom, we annually have floods because the city is about 2 meters (Yards) below sea level. Last year it was record high water level, the highest in modern history. What since modern history is, yes it can be discussed …

At least it was beautiful if you were at Lillö and looked beyond the city of Kristianstad. It was like looking beyond a large lake, but it’s flooded fields! The water level rose more than a meter and also walking and bicycle paths were flooded.

För ett år sedan var jag ute och fotograferade nästan varje dag! Sedan dess har det inte hänt mycket med fotograferandet. Dessa foton tog jag den 21 December när det var rekordöversvämningar i Kristianstad. Här i vattenriket har vi årligen översvämningar för att staden ligger cirka 2 meter under havsytan. I fjol var det rekordhögt vattenstånd, det högsta i modern historia. Vad sedan modern historia är, ja det kan diskuteras…

Det blev iallafall vackert om du var på Lillö och såg utöver staden Kristianstad. Det var som att se utöver en stor sjö, men det är översvämmade åkrar! Vattennivån steg över en meter och även gång och cykelbanorna var översvämmade.

Värmekraftverket, Allö-The thermal power plant, allo.

Kristianstads vattentorn-Kristianstad water tower.

Åkrarna står under rekordmycket vatten!-The fields are under of record a lot of water!

Vattnet når även gång och cykelbanan!-The water reaches even the walking and bike path!

Ser ni toppen på stolpen i mitten? Allt utanför detta är åkermark på sommaren!-Do you see the top of the post in the middle? Anything outside this is arable land in the summer!

John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

8 Svar på “Lillö ett år sedan – Lillö a year ago”

  1. ProfilbildKristallina

    Jag kommer ihåg att du visade bilder när det var som värst. Det kan man verkligen kalla “vattenrike” 😀 Bra att du påpekade stolpen. Då får man en aning om hur högt vattnet står.

    Svara
  2. Profilbildlindasschaub

    The picture of the water rising to the walking/bike path is incredible … just think John … all that water on December 21, 2017 and six months later, everyone would give anything for water as the heat and drought-like conditions had already settled in. How fickle the weather is sometimes!

    Svara

Comment