Landskrona citadel Part II

Landskrona citadel was built, together with other castles, as a defense fortress so that the Danes could control the shipping traffic in the Sound. Sweden and Denmark have been at war for several times since Denmark started wars against Sweden 1468-1469, a war Sweden won.

In 1521 Denmark started the war against Sweden again, which lasted until 1523, which Sweden won as well. In the war of 1643-1645, Sweden succeeded in taking Landskrona citadel, 1644, which, however, the Danes withdrew the following year. In total, Sweden and Denmark fought 13 times from the 15th century to the beginning of the 19th century. There were several countries involved in many of the wars of the 18th century, such as France, Russia and Germany. Denmark won 4 of the war, Sweden 9! The biggest victory was the peace in Roskilde, in 1658, when Denmark was allowed to resign from large land areas, including Scania.

Landskrona citadell byggdes, tillsammans med andra borgar, som ett försvarsfort för att danskarna skulle kunna kontrollera skeppstrafiken i Öresund. Sverige och Danmark har legat i krig i flera omgångar sedan Danmark startade krig mot Sverige 1468-1469, ett krig Sverige vann.

1521 startade Danmark krig mot Sverige igen, som varade till 1523, som även det Sverige vann. I kriget 1643-1645 lyckades Sverige inta Landskrona citadell, 1644, som dock Danskarna återtog året efter. Totalt krigade Sverige och Danmark 13 gånger från 1400-talet till början av 1800-talet. Det var flera länder inblandade i flera av krigen från 1700-talet, såsom Frankrike, Ryssland och Tyskland. Danmark vann 4 av krigen, Sverige 9! Den största segern var freden i Roskilde, 1658, då Danmark fick avträda stora landområden, bland annat Skåne.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Landskrona citadel.
Landskrona citadel.
Landskrona citadel.
Landskrona citadel.
Landskrona citadel.
Ingången till borggården-The entrance to the courtyard.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

10 Svar på “Landskrona citadel Part II”

 1. Profilbildmelkerlarsson

  Danskarna var framförallt dåliga på krigföring till lands, på 1600-talet förvandlas Sverige till en effektiv militärstat, inriktad på krig, något Danmark aldrig blev.

  Svara
  1. John JonassonJohn Jonasson Inläggsförfattare

   Swedish. The Danes had a guerrilla called snapphanarna for many years in both Scania and Blekinge. Those who got stuck used to be hanged.

   Svara

Comment