Kristianstads byggnader – Kristianstad’s buildings

Kristianstad is by Swedish standards not so old as a city. The city was founded in 1614 by the Danish king Christian IV. Scania county was Danish until the peace in Roskilde, 1658. The city was built just because it is surrounded by water that protected the city for invasion of foreign powers, especially the Swedes. Over the years, much of the wetlands have been dried up to get land for both agriculture and building. The water that once protected the city today poses a threat through large floods in the winter.

The Danes were big builders who built nice big houses and castles around Scania. When the defense facilities were no longer needed, Kristianstad was rebuilt and the model was Paris in France. The narrow streets were widened and several houses were demolished. Only a few streets inside the city were preserved. Today, not many buildings remain from when Kristianstad was Danish.

But also the Swedes were good at building nice buildings. The old savings bank house that I told about before, has been chosen to Kristianstad’s most beautiful building several times. It was completed in 1901 and the architecture is German Renaissance. The bank moved in 1970 to new premises and today there is First Hotel Christian Iv. Before that, Kristianstad’s regiment managers lived in the spacious floors.

Even the beautiful big central station is one of my favorites. It was inaugurated in 1865 and the architect was Claes Adelsköld who was behind 300 miles of Sweden’s railway! The station was rebuilt in 1917 to its present appearance and is today declared a building memory. Today, shops, cafes, pubs and other small shops are hired in the fine building. So, as in many other places around Sweden, there is no activity associated with the railway in the building.

Kristianstad är med svenska mått mätt en inte så gammal som stad. Staden grundade år 1614 av den danske kungen Kristian IV. Skåne län var danskt fram till freden i Roskilde, 1658. Staden byggdes just för att det är omgivet av vatten som skyddade staden för invasion av främmande makter, speciellt svenskarna. Under årens lopp har mycket av våtmarkerna torrlagts för att få mark till både jordbruk och att bygga på. Vattnet som en gång i tiden skyddade staden utgör idag ett hot genom stora översvämningar vintertid.

Danskarna var stora byggherrar som byggde fina stora hus och slott runt om i Skåne. När försvarsanläggningarna inte längre behövdes så byggdes Kristianstad om och förlagan var Paris i Frankrike. De smala gatorna breddades och flera hus fick rivas. Endast ett par gator inne i city bevarades. Idag är det inte många byggnader kvar från när Kristianstad var danskt.

Men även svenskarna var duktiga på att bygga fina byggnader. Det gamla sparbankshuset som jag berättat om innan, har blivit vald till Kristianstads vackraste byggnad flera gånger. Det stod färdigt 1901 och arkitekturen är Tysk renässans. Banken flyttade 1970 till nya lokaler och idag är där First Hotel Christian Iv. Innan dess bodde Kristianstads regementschefer i de rymliga våningarna.

Även den vackra stora centralstation är en av mina favoriter. Den invigdes 1865 och arkitekten var Claes Adelsköld som låg bakom 300 mil av Sveriges järnväg! Stationen byggdes om 1917 till det nuvarande utseendet och är idag förklarad som ett byggnadsminne. Idag är det butiker, caféer, pubar och andra småbutiker inhyrda i den fina byggnaden. Så som på många andra platser är runt om i Sverige är det ingen verksamhet knuten till järnvägen i byggnaden.

Gamla sparbankshuset-Old Savings Bank building
Kristianstads järnvägsstation-Kristianstad railway station
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

5 Svar på “Kristianstads byggnader – Kristianstad’s buildings”

  1. ProfilbildAnki

    Ingen jättegammal stad kanske, men ganska gammal och med en hel del fina hus ser det ut som. Jag ser gärna fler byggnader från din stad!

    Svara

Comment