Helge å vid Torsebro – Helge river by Torsebro

When I was at Torsebro I took these photos on Helge river. Here the river runs slowly before a dam slows down the river to generate electricity. The dam has been around since the 19th century to provide power to the gun houses, but is of course modernized today.

När jag var vid Torsebro så tog jag dessa foton på Helge å. Här rinner ån sakta innan en fördämning bromsar upp ån för att alstra el. Fördämningen har varit sedan 1800-talet för att ge kraft till kruthusen, men är såklart moderniserat idag.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Helge vid Torsebro-Helge river by Torsebro.
Helge vid Torsebro-Helge river by Torsebro.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

10 Svar på “Helge å vid Torsebro – Helge river by Torsebro”

Comment