Foton från Lillö – Photos from Lillo

When I had been to Vittskövle Castle and photographed, the next stop was Lillö. It was several months since I have been to Lillö and it had grown again quite a lot. The castle ruins could not be seen if you did not cross the moat that surrounds the castle.

I took photos of some of my favorite motifs at Kristianstad, the Water Tower, the church and the thermal power plant. Even Helge river came in the picture even though the weather was not good.

När jag hade varit vid Vittskövle slott och fotograferat så blev nästa stopp Lillö. Det var flera månader sedan jag har varit på Lillö och det hade växt igen rätt så mycket. Det gick inte att se borgruinerna om man inte gick över vallgraven som omgärdar borgen.

Jag tog foton på några av mina favoritmotiv på Kristianstad, Vattentornet, kyrkan och värmekraftverket. Även Helge å kom med på bild fastän vädret inte var bra.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Vy över Kristianstad-View of Kristianstad.
Trefaldighetskyrkan-Holy Trinity Church.
Kristianstads vattentorn-Kristianstad Water Tower.
Värmekraftverket-The thermal power plant.
Ruinerna från Lillö borg-The ruins from Lillö Castle.
Den “klassiska” bron till himlen-The “classic” Bridge to Heaven.
Helge å rinner mot Kristianstad-Helge River flows towards Kristianstad.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

4 Svar på “Foton från Lillö – Photos from Lillo”

Comment