Bäckaskog slott – Bäckaskog castle

Bäckaskog Castle has its history right from the 13th century when it was a monastery. At that time, Scania was Danish, and in 1537 the Danish state took over the monastery. Then the castle had several owners before Scania became Swedish and King Karl XI pulled in the castle to the state.

The castle belonged to various Swedish royalty until 1996 when the state’s real estate bought it. It is rented nowadays and is a major tourist attraction. Bäckaskog Castle is very complex and has over the years been expanded. As a castle, none of my favorites is to photograph, mostly because the castle is very difficult to photograph.

Bäckaskog slott har sin historia ända från 1200-talet då det var ett kloster. På den tiden var Skåne danskt och vid reformationen 1537 övertog den danska staten klostret. Sedan så hade slottet flera ägare innan Skåne blev svenskt och kung Karl XI drog in slottet till staten. 

Slottet tillhörde olika svenska kungligheter fram till år 1996 då statens fastighetsverk köpte det. Det arrenderas numera och är en stor turistattraktion. Bäckaskog slott är väldigt komplext och har genom åren blivit tillbyggt. Som slott är det ingen av mina favoriter att fotografera, mest för att slottet är väldigt svårfotograferat.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Ingången till slottsgården-The entrance to the castle courtyard.
Slottstornet-The castle Tower.
Bäckaskog slott-Bäckaskog Castle.
Bäckaskog slott-Bäckaskog Castle.
John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

8 Svar på “Bäckaskog slott – Bäckaskog castle”

    1. John JonassonJohn Jonasson Inläggsförfattare

      It is from the 13th century but then they have built on it. Think it looked like this since the beginning of the 16th century.

      Svara

Comment