Välkommen till fotobloggarna-Welcome to the photo bloggers

Utvalda

Välkommen till den “nya” fotobloggarna. Vi kommer att ha bägge domännamnen till sajten eftersom de betyder samma på både svenska och engelska. tyvärr gick det inte att kopiera allt innehåll i den gamla bloggen, så vi får starta om från scratch. Vi kommer fortfarande att skriva på både svenska och engelska i våra inlägg. Men hoppas att ni får det trevligt här!

Welcome to the “new” photo blogs.  We will have both domain names, fotobloggarna.se, for the site because they mean the same in both Swedish and English. Unfortunately it was not possible to copy all the contents of the old blog, so we have to start from scratch. We will still write in both Swedish and English in our posts. But hope you are having a nice time here!

 

Övergivet hus – Abandoned house.

When I was out driving yesterday, I saw this abandoned house. I recognized it because I saw it a couple of years ago. No one has lived here for many years, much was overgrowth. But the house itself has done well, but it is probably because it is protected from the sun by all vegetation.

As always when I see an abandoned house comes the thought, why is it abandoned? How long has it been abandoned?

När jag var ute och körde igår såg jag det här övergivna huset. Jag kände igen det för jag har sett det för ett par år sedan. Här har ingen bott på många år, mycket var igenväxt. Men själva huset har klarat sig bra, men det är nog för att det skyddas från solen av all växtlighet.

Som alltid när jag ser ett övergivet hus kommer tanken, varför är det övergivet? Hur länge har det varit övergivet?

Huset sett från vägen-The house seen from the road.
Genom denna dörr har ingen gått på många år-Through this door no one has gone for many years.
Fönstren igenväxta-The windows are overgrown.
Den gamla ladan-The old barn.
Gaveln på ladan är helt överväxt-The gable on the barn is completely overgrown.

Utsikt från Balsberget – View from Bals mountain

Today I was out for the first time in 3 days. Last Wednesday night I bought a pizza with shrimp and mussels. At night at half past two, I woke up feeling very bad. I vomited for several hours and could barely get up in 2 days. Today I feel better so I took and drove to Bals mountain. It is a distance to walk almost 2 km, 1.4 miles straight up to the viewpoint. That’s where I took this panorama.

Idag var jag ute för första gången på 3 dagar. I Onsdagskväll köpte jag en pizza med räkor och musslor. På natten klockan halv 2 vaknade jag och mådde jättedåligt. Jag spydde i flera timmar och kunde knappt resa mig på 2 dagar. Idag mår jag bättre så jag tog och körde till Balsberget. Det är en sträcka på nästan 2 km rakt upp till utsiktsplatsen. Där tog jag det här panoramat.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Utsikt från Balsberget-View from Bals mountain.

Kvällshimmel – Evening sky

Today I was at the photo club, the first meeting after the summer break. On the way home I saw this beautiful sky. I enjoy photographing the sky in the evenings with clouds and colors.

Idag var jag på fotoklubben, första mötet efter sommaruppehållet. På väg hem såg jag den här vackra himlen. Jag tycker om att fotografera himlen på kvällarna med moln och färger.

Kvällshimmel-Evening sky.
Kvällshimmel-Evening sky.
Kvällshimmel-Evening sky.

En kort fototur – A short photo tour

Today I went out for a photo shoot, but it was just too hot. It became a round to visitor center and the tivoli park. There were a couple of photos on Helge river and the old cottage.

Idag gav jag mig ut en runda för att fotografera, men det var alldeles för varmt. Det blev en runda till naturum och tivoliparken. Det blev ett par foto på Helge å och ett på fornstugan.

Helge river at the Visitor center.
Helge river at the Visitor center.
Fornstugan-Ancient cottage.

Tegelröd ängstrollslända – Vagrant darter

This summer I failed to photograph a single dragonfly. Admittedly, I have not been out in the fields where the Dragonflies are. But yesterday at Karpalund ponds, I managed to photograph a vagrant darter.

I sommar lyckades jag inte fotografera en enda trollslända. Visserligen har jag inte varit ute i markerna där trollsländorna finns. Men igår på Karpalundsdammarna lyckades jag fotografera en tegelröd ängstrollslända.

Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.