Välkommen till fotobloggarna-Welcome to the photo bloggers

Utvalda

Välkommen till den “nya” fotobloggarna. Vi kommer att ha bägge domännamnen till sajten eftersom de betyder samma på både svenska och engelska. tyvärr gick det inte att kopiera allt innehåll i den gamla bloggen, så vi får starta om från scratch. Vi kommer fortfarande att skriva på både svenska och engelska i våra inlägg. Men hoppas att ni får det trevligt här!

Welcome to the “new” photo blogs.  We will have both domain names, fotobloggarna.se, for the site because they mean the same in both Swedish and English. Unfortunately it was not possible to copy all the contents of the old blog, so we have to start from scratch. We will still write in both Swedish and English in our posts. But hope you are having a nice time here!

 

Byggnader i city – Buildings in the city

Last Sunday I was in Kristianstad city and photographed some buildings. I used my Canon 10-18 mm wide angle lens that I bought from Åke a while ago. This lens is fantastic, it is possible to photograph large buildings and include the entire building in the photo.

The first house is the old savings bank house, which was completed in 1901, has been chosen Kristianstad’s most beautiful house several times. Nowadays it is a hotel, First Hotel Christian IV.

Kristianstad’s theater, inaugurated in 1906, is one of the oldest in the country still in use. There has also been a restaurant in the building and today it is also a popular disco in the building.

Kristianstad’s oldest building, Skottenborg, was built around the year 1614. The name comes from Mayor Thomas Andersen Skotte. Kristianstad was Danish until the peace in Roskilde in 1658 when it became Swedish.

I Söndags var jag i Kristianstads city och fotograferade några byggnader. Jag använde mitt Canon 10-18 mm vidvinkelobjektiv som jag köpte av Åke för ett tag sedan. Detta objektiv är fantastiskt, det går att fotografera stora byggnader och få med hela byggnaden på fotot.

Det första huset är det gamla sparbankshuset, som stod klart 1901, har valts till Kristianstads vackraste hus ett flertal gånger. Numera så är det ett hotell, First Hotel Christian IV. 

Kristianstads teater som invigdes 1906, är en av landets äldsta som fortfarande är i bruk. Det har även varit restaurang i byggnaden och idag är det också ett populärt disco i byggnaden.

Kristianstads äldsta byggnad, Skottenborg, är byggd omkring år 1614. Namnet har kommit från borgmästaren Thomas Andersen Skotte. Kristianstad var danskt fram till freden i  Roskilde 1658 då det blev svenskt.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Gamla sparbankshuset-Old savings bank house.
Kristianstads teater-Kristianstad’s theater.
Kristianstads äldsta hus, Skottenborg-Kristianstad’s oldest house, Skottenborg.

Modellfotografering II – Model photography II

Yesterday we had model photography at Backaskog castle. In addition to the family I showed in my last post we had three girls as models. Conditions for photography were difficult for me as most of the photos were backlit, something I find difficult. I took many photos and I chose these photos today.

There were three lovely girl models who were happy and really easy to photograph. More photos will hopefully come, I haven’t looked at them all yet.

Igår hade vi modellfotografering vid Bäckaskog slott. Förutom Familjen som jag visade i mitt förra inlägg hade vi tre tjejer som modeller. Förhållanden att fotografera var svårt för mig då de flesta foton var i motljus, något jag tycker är svårt. Jag tog många foton och jag valde de här fotona idag.

Det var tre härliga tjejmodeller som var glada och verkligen var lätta att fotografera. Fler foton kommer förhoppningsvis, jag har inte kollat alla riktigt än.

Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell och fotograf Åke-Photo model and photographer Åke.

Modellfotografering – Model photography

Yesterday we had a meeting with the photo club at Backaskog castle. We were going to photograph portraits and it was a family and three girls we were going to photograph. I find it very difficult to photograph people, especially when it is model photography. The family with mom, dad and two kids was very difficult to photograph. But thought these photos were pretty good.

Igår hade vi träff med fotoklubben på Bäckaskog slott. Vi skulle fotografera porträtt och det var en familj och tre tjejer som vi skulle fotografera. Jag tycker det är väldigt svårt att fotografera människor, speciellt när det är modellfotografering. Familjen med mamma, pappa och två barn var jättesvårt att fotografera. Men tyckte dessa foton blev hyfsat bra.

Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.

Övergivet hus – Abandoned house.

When I was out driving yesterday, I saw this abandoned house. I recognized it because I saw it a couple of years ago. No one has lived here for many years, much was overgrowth. But the house itself has done well, but it is probably because it is protected from the sun by all vegetation.

As always when I see an abandoned house comes the thought, why is it abandoned? How long has it been abandoned?

När jag var ute och körde igår såg jag det här övergivna huset. Jag kände igen det för jag har sett det för ett par år sedan. Här har ingen bott på många år, mycket var igenväxt. Men själva huset har klarat sig bra, men det är nog för att det skyddas från solen av all växtlighet.

Som alltid när jag ser ett övergivet hus kommer tanken, varför är det övergivet? Hur länge har det varit övergivet?

Huset sett från vägen-The house seen from the road.
Genom denna dörr har ingen gått på många år-Through this door no one has gone for many years.
Fönstren igenväxta-The windows are overgrown.
Den gamla ladan-The old barn.
Gaveln på ladan är helt överväxt-The gable on the barn is completely overgrown.

Utsikt från Balsberget – View from Bals mountain

Today I was out for the first time in 3 days. Last Wednesday night I bought a pizza with shrimp and mussels. At night at half past two, I woke up feeling very bad. I vomited for several hours and could barely get up in 2 days. Today I feel better so I took and drove to Bals mountain. It is a distance to walk almost 2 km, 1.4 miles straight up to the viewpoint. That’s where I took this panorama.

Idag var jag ute för första gången på 3 dagar. I Onsdagskväll köpte jag en pizza med räkor och musslor. På natten klockan halv 2 vaknade jag och mådde jättedåligt. Jag spydde i flera timmar och kunde knappt resa mig på 2 dagar. Idag mår jag bättre så jag tog och körde till Balsberget. Det är en sträcka på nästan 2 km rakt upp till utsiktsplatsen. Där tog jag det här panoramat.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Utsikt från Balsberget-View from Bals mountain.