Gutenberg VS Classic editor

Now I have also received the new editor, Gutenberg, when I updated the latest version of WordPress 5.0. I have read in on some blogs where the bloggers are not so fond of the Gutenberg editor. I’ve just made 3 posts with it and not familiar with all the new editing options. But I think it contains too many possibilities, do you really benefit from them?

What I think is cool is that you can have different colors on the backgrounds of the different text pieces. But to add multiple photos in one post at the same time, yes, it does not work. You have to insert one and one. Gutenberg has also received bad grades, 2⭐ out of 5⭐ A very bad rating, but it certainly raised with time, if people have a little patience to test it thoroughly. I’ll use it for a few weeks. If it does not work well, I’ll install the classic editor that got 5⭐ out of 5⭐. But it’s also classic… and you’re used to it.😊
What do you think of the new editor, Gutenberg?

Nu har även jag fått den nya editorn, Gutenberg när jag uppdaterade till senaste versionen av WordPress 5.0. Jag har läst hos på en del bloggar där bloggarna inte är så förtjusta i Gutenberg redigeraren. Jag har bara gjort 3 inlägg med den och inte bekantat mig med alla nya redigeringsmöjligheter. Men jag tycker att den innehåller alldeles för många möjligheter, har man verkligen nytta av dem? 

Det jag tycker är rätt coolt är att man kan ha olika färger på bakgrunderna i de olika textstyckena. Men att lägga till flera foton i ett inlägg samtidigt, ja det funkar inte. Du är tvungen att lägga in en och en. Gutenberg har även fått dåligt betyg, 2⭐ utav 5⭐. Ett väldigt dåligt betyg, men det höjs säkert med tiden, om folk har lite tålamod att testa den ordentligt. Jag ska använda den i några veckor. Funkar den inte bra ska jag installera den klassiska editorn som fått 5⭐ utav 5⭐. Men så är den ju också klassisk… och man är van vid den.😊
Vad tycker ni om den nya editorn, Gutenberg?

Gutenberg Editor.
Classic Editor.