Vinterbåtar – Winter Boats

Kristianstad is known for its annual floods in the winters and early spring. When it has snowed a lot and the snow melts in Småland, 200 kilometers from Kristianstad, then the water level becomes very high. Helge River has its beginnings in Rydaholm Jönköping County. The river then runs through a number of lakes before it reaches Kristianstad, then there is a lot of water.

Since Kristianstad is low in relation to the sea surface, there is always high water level in the winters. The center is only 2 meters above sea level and the lowest point is 2.41 meters below sea level. Having a boat in Kristianstad involves picking it up on the ground in the winter, but not all doing that! Every winter there are boats tied to the docks at the boat club, people never learn. When the water level rises more than the rope length, then the boats become water-filled. The seabirds at least enjoy it.

Kristianstad är känt för sina årliga översvämningar på vintrarna och tidiga vårar. När det har snöat mycket och snön smälter i Småland, 200 kilometer från Kristianstad, då blir vattennivån mycket hög. Helge å har sin början i Rydaholm i Jönköpings län. Ån rinner sedan igenom ett antal sjöar innan den kommer till Kristianstad, då är det mycket vatten.

Eftersom Kristianstad ligger lågt i förhållande till havsytan är det alltid högt vattenstånd på vintrarna. Centrum ligger bara 2 meter över havsytan och den lägsta punkten är 2.41 meter under havsytan. Att ha en båt i Kristianstad gäller det att ta upp den på marken vintertid, men det gör inte alla! Varenda vinter är det båtar fastbundna vid bryggorna vid båtklubben, folk lär sig aldrig. När vattennivån stiger mer än repens längd, ja då blir båtarna vattenfyllda. Sjöfåglarna stortrivs iallafall.

Klicka på fotona-Click on the photos.

Vattenfyllda båtar-Water-filled boats.
Vattenfyllda båtar-Water-filled boats.
Vattenfyllda båtar-Water-filled boats.
Vattenfyllda båtar-Water-filled boats.
Gräsänderna trivs i det höga vattnet-The mallards thrives in the high water.