Nya gömslet vid naturum – New hide at visitor center

Today I drove to the Visitor Center to photograph the new hiding place they have built. It is opposite the visitor center bridge so now you can see the lake from three sides. From the bridge, from the naturum building and from the new hideout. Right in the Visitor Center Lake is a small island called Visitor center island where nesting greylag geese each year.

Now it is very overgrown and I think it should be handled better. In picture two you can see plant collections on the right. There are small bridges for the birds and otters so the municipality has allowed plants to take root. The nature of this city is under all criticism, and yet they call themselves a natural city! Anyway, they are working at the visitor center is very good and knowledgeable, they have a university education in the biosphere, animals and nature.

Idag körde jag till naturum för att fotografera det nya gömslet de har byggt. Det är mittemot naturumbron så nu kan man se sjön från tre sidor. Från bron, från naturum byggnaden och från det nya gömslet. Mitt i naturumsjön ligger det en liten ö som kallas naturum ön och där häckar grågäss varje år.

Nu är det väldigt överväxt och jag tycker det ska skötas bättre. På bild två kan ni till höger se växtsamlingar. Det är små bryggor till fåglarna och uttrarna so kommunen låtit växter ta fäste i. Naturen i denna staden är under all kritik, och ändå så kallar de sig en naturstad! Iallafall så är de som jobbar på naturum mycket bra och kunniga, de har universitetsutbildning i biosfär, djur och natur.

Gömslet från ovan-The hide from above.
Gömslet och naturum ön sett from ovan-The hide and Visitor Center Island seen from above
Gömslet sett från naturumbron-The hide seen from the visitor center bridge
Naturum från ovan-The visitor center from above.
Naturum framifrån-The visitor center from the front.

Naturum Kristianstad – Visitor center Kristianstad

Yesterday I visited the visitor center for the first time in several months. As usual, there were a lot of people, but what interests me most was the new footpath to the new hide. Now you can see the visitor center lake from three sides. From the visitor center, from the bridge and from the new hide. Unfortunately, I have missed the whole spring because of illness so I have not seen any newly hatched chicks, but hopefully there will be other photo opportunities.

I have for the first time been able to take photos of visitor center from other angles than those that I have been able to before and of course the building is fine even from these sides !? I had come from another place where I photographed and was a little tired, so it was just a quick visit and some photos. Time to document naturum again properly.

Igår besökte jag naturum för första gången på flera månader. Som vanligt var där mycket folk, men det som intresserade mig mest var den nya spången ut till det nya gömslet. Nu kan man se naturumsjön från tre håll. Från naturum, från bron och från det nya gömslet. Tyvärr har jag missat hela våren på grund av sjukdom så jag har inte fått se några nykläckta fågelungar, men förhoppningsvis blir det andra fototillfällen.

Jag har även för första gången kunnat ta foto på naturum från andra vinklar än de som jag kunnat innan och visst är byggnaden fin även från dessa sidor!? Jag hade kommit från en annan plats där jag fotograferat så det blev bara en snabb visit och några foton. Dags att dokumentera naturum igen ordentligt.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Till naturum-To visitor center.
Naturums nya gömsle vid naturumsjön-Visitor center´s new hiding place at the visitor center lake.
Naturum sedd från nya gömslet-Visitor Center seen from new hide.
Naturum sedd från nya gömslet-Visitor Center seen from new hide.
Svan mamma med sina ungar i naturumsjön-Swan mother with her cubs in the visitor center lake.
Naturum sedd framifrån-Visitor center seen from the front.
Naturumbron till city-Visitor center bridge to the city.

Naturums nya entré – Visitor Center’s new entrance

Det var längesedan jag var utanför mitt bostadsområde och fotade. Men idag tog jag och en vän och begav oss till naturum, där jag inte har varit sedan i somras. Det hade hänt en del där, det var en ny entré från bilparkeringen, snyggt gjort, måste jag säga. Annars var det mesta sig likt. Det var skönt att gå en promenad med kameran och se sig omkring, även om det inte var mitt ute i naturen.

It was long since I was outside my residential area and photographed. But today, and I took a friend and went to the Visitor Center. I have not been there since last summer. It had happened a little there, it was a new entrance from the car park, nicely done, I have to say. Otherwise it was the same. It was nice to go for a walk with the camera and look around, even though it was not in the middle of nature.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Entrén till Naturum-The entrance to the visitor center.

Entrén till Naturum-The entrance to the visitor center.

Entrén till Naturum-The entrance to the visitor center.

Naturumbron-Visitor center bridge.

Baksidan av Naturum-The back of the visitor center.