Mobiltelefoner – Mobile Phones

Today after work, I drove to the city to shop at the mall. Nowadays there are not so many people since they built a new large shopping center 5 km outside the city. But one thing that still remains is all people looking at their mobile phones! Even those who are in a group are looking at their mobile phones instead of talking to each other.

Sure, I use the phone too, but mostly to Google, play Wordfeud, call and send text messages. I also take photos with cell phone while I did not have my camera with me. How did people do 25 years ago when they sat at a mall, for example? Did they sit and stare straight ahead? No, at that time we were hanging out and talking to each other. I’m glad I grew up when there were no computers, cell phones or even video! When I was a kid we had a black and white TV! But development is going so fast so you can wonder what it will look like in 25 years?

Idag efter jobbet körde jag till city för att handla på gallerian. Numera är där inte så mycket folk sedan de byggt ett nytt stort köpcenter 5 km utanför city. Men en sak som fortfarande finns kvar är alla människor som tittar i sina mobiltelefoner! Till och med de som sitter i grupp tittar i mobilen istället för att prata med varandra.

Visst, jag använder telefonen också, men mest för att Googla, spela Wordfeud, ringa och skicka sms. Jag tar även foton med mobilen när jag inte har min kamera med mig. Hur gjorde folk för 25 år sedan när de satt på till exempel en galleria? Satt de själva och stirrade rakt fram? Nej då, på den tiden umgicks vi och pratade med varandra. Jag är glad att jag växte upp då det varken fanns datorer, mobiltelefoner eller ens video! När jag var barn hade vi en svartvit tv! Men utvecklingen går så fort så man kan undra hur det ser ut om 25 år?

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Din mobiltelefon är roligare än min!😄-Your mobile phone is more fun than mine!😄
Borta i mobilvärlden-Gone in the mobile world.
(På cafét)Undrar om jag kan beställa kaffe genom telefonen😄-(at the café)Wondering if I can order coffee by phone.😄
Har han färgat håret för att matcha sina kläder?😄-Has he dyed his hair to match his clothes?😄
-Kan inte jag också få en mobiltelefon så jag inte behöver se din?–Can’t I also get a cell phone so I don’t have to see yours?
Han var helt inne i mobilens värld-He was completely in the world of mobile.
Sällsynt syn idag. En som läser en tidning!-Rare sight today. One who reads a newspaper!

Mobiltelefoner – Mobile Phones

Mobile phones are good in many ways, you can contact, and be contacted anywhere. But at the same time it is a stress factor for many, especially with today’s mobile phones, which is a computer. When I was at C4 Shopping, I saw many people sit and “play” with their phones. What did we do before the mobile phones came? Maybe we socialized with other people? But, am I better myself …😊

Mobiltelefoner är bra på många sätt, du kan kontakta, och bli kontaktad var som helst. Men samtidigt är det en stressfaktor för många, speciellt med dagens mobiltelefoner som ju är en dator. När jag var på C4 Shopping såg jag många personer sitta och “leka” med sina telefoner. Vad gjorde vi innan mobiltelefonerna kom? Vi kanske umgicks med andra människor? Men, är jag bättre själv…😊

Direkt såg jag en man stirrande ner i sin telefon-Immediately I saw a man staring down in his phone.
Telefon Nördar😁-Phone Nerds.😁
Telefon Nördar😁-Phone Nerds.😁
Telefon Nördar😁-Phone Nerds.😁
Frun verkar föredra sin telefon framför sin man-The lady seems to prefer her phone in front of her husband.