A thousand posts on de Wets Wild!

Citat

de Wets Wild, min och många andras favoritblogg inom djur och natur, firar 1000 inlägg! Deras inlägg är inga “vanliga” inlägg, det är mycket arbete bakom deras bilder och texter och all information som ges. De ger sig ut på flera dagars resor till olika platser i Sydafrika. De ger en verklig insyn i Sydafrikas djur och naturliv, något som inte visas på något naturprogram.

De visar alla Sydafrikas djur, från de minsta till de största, skogar, savanner och all växtlighet. Deras blogg har gett mig en ny syn både på Afrikas djur och natur, men även hur viktigt det är att skydda världens djur och natur!

de Wets Wild, my and many others favorite blog in animal and nature, celebrate 1000 posts! Their posts are not “regular” posts, there is a lot of work on their photos and texts and all information given. They spend several days traveling to different locations in South Africa. They provide a real insight into the South African animals and wildlife, which is not shown in any nature programs.

They show all South Africa’s animals, from the smallest to the largest, forests, savannas and all vegetation. Their blog has given me a new view of both Africa’s animals and nature, but also how important it is to protect the world’s animals and nature!

de vets wild2

 

via A thousand posts on de Wets Wild!