Bilbränder på Gamlegården – Car fires at Gamlegården

Området där jag bor heter gamlegården. Den är klassad som ett utsatt område.-The area where I live is called Gamlegården. It is classified as an exposed area. Continue Reading →