Bostadsområdets vackraste trädgård? – The most beautiful garden in the residential area?

I mitt bostadsområde finns det flera marklägenheter. De har byggts efterhand på beställning av den dåvarande hyresgästen.-In my residential area there are several ground apartments. They have been built after the order of the then tenant. Continue Reading →