En kort fototur – A short photo tour

Today I went out for a photo shoot, but it was just too hot. It became a round to visitor center and the tivoli park. There were a couple of photos on Helge river and the old cottage.

Idag gav jag mig ut en runda för att fotografera, men det var alldeles för varmt. Det blev en runda till naturum och tivoliparken. Det blev ett par foto på Helge å och ett på fornstugan.

Helge river at the Visitor center.
Helge river at the Visitor center.
Fornstugan-Ancient cottage.

Promenad längs Helge å – Walk along Helge river

När jag var ute och fotograferade igår vid naturum så gick jag även längs Helge å. Ån går längsmed tivoliparken och där bredvid hälsoträdgården hade kommunen byggt ett hus för hönsen. Det fanns två stor inhägnader för olika arter fåglar, men de blev sjuka. Tyvärr fick alla utom hönsfåglarna avlivas. Eftersom inte hönsen och tupparna hade någonstans att få mat och bo byggdes denna lilla inhägnad.

Jag passade också på att ta ett par reflektionsfoton på ån, något som jag fotat flera gånger men säkert ett år sedan. Det var skönt att vara ute och promenera och fota igår, har verkligen saknat det.

When I was photographed yesterday at the visitor center I also walked along Helge river. The river goes along the tivoli park and next to the health garden, the municipality had built a house for the hen. There were two large enclosures for different species of birds, but they became ill. Unfortunately, everyone except the chicken birds was killed. Because the chicken and the rooster had no place to eat and live, this little fenced-in was built.

I also took a couple of reflection photos on the river, something I photographed several times but probably a year ago. It was nice to be out walking and shooting yesterday, really missed it.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Gamla järnvägsbron vid tivoliparken-Old railway bridge at the tivoli park.

Nya hönshuset vid hälsoträdgården-New chicken house at the health garden.

Speglingar i Helge å-Reflections in the Helge river.

Speglingar i Helge å-Reflections in the Helge river.