Modellfotografering II – Model photography II

Yesterday we had model photography at Backaskog castle. In addition to the family I showed in my last post we had three girls as models. Conditions for photography were difficult for me as most of the photos were backlit, something I find difficult. I took many photos and I chose these photos today.

There were three lovely girl models who were happy and really easy to photograph. More photos will hopefully come, I haven’t looked at them all yet.

Igår hade vi modellfotografering vid Bäckaskog slott. Förutom Familjen som jag visade i mitt förra inlägg hade vi tre tjejer som modeller. Förhållanden att fotografera var svårt för mig då de flesta foton var i motljus, något jag tycker är svårt. Jag tog många foton och jag valde de här fotona idag.

Det var tre härliga tjejmodeller som var glada och verkligen var lätta att fotografera. Fler foton kommer förhoppningsvis, jag har inte kollat alla riktigt än.

Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell-Photo model.
Fotomodell och fotograf Åke-Photo model and photographer Åke.

Modellfotografering – Model photography

Yesterday we had a meeting with the photo club at Backaskog castle. We were going to photograph portraits and it was a family and three girls we were going to photograph. I find it very difficult to photograph people, especially when it is model photography. The family with mom, dad and two kids was very difficult to photograph. But thought these photos were pretty good.

Igår hade vi träff med fotoklubben på Bäckaskog slott. Vi skulle fotografera porträtt och det var en familj och tre tjejer som vi skulle fotografera. Jag tycker det är väldigt svårt att fotografera människor, speciellt när det är modellfotografering. Familjen med mamma, pappa och två barn var jättesvårt att fotografera. Men tyckte dessa foton blev hyfsat bra.

Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.
Familjemodeller-Family models.

Första modellfotograferingen – First model photography

Tonight I suddenly came to a thought, model photography! I usually join a group where we have street photography a couple of times a year, and it is very difficult for me to photograph people! Then I came to think that we had a model photo shoot at the photo club almost three years ago, my first ever! I looked up the photos in my collection and I was then, and still today, very pleased with the photos!

The models were two young beautiful girls who were used to being models, much because the photos got so good! When the summer break is over at the photo club, we will once again have model photography. What models it will be, I do not know, but I hope that it is accustomed models. Here are some of the photos I took of the cute girls.

Ikväll kom jag plötsligt på en tanke, modellfotografering! Jag brukar vara med en grupp där vi har gatufotografering ett par gånger om året, och det är jättesvårt för mig att fotografera människor! Då kom jag att tänka på att vi hade en modellfotografering på fotoklubben för nästan tre år sedan, min första någonsin! Modellfotografering Jag letade upp fotona i min samling och jag var då, och än idag, väldigt nöjd med fotona!

Modellerna var två unga vackra tjejer som var vana att vara modeller, mycket därför fotona blev så bra! När sommaruppehållet är över på fotoklubben ska vi återigen ha modellfotografering. Vilka modeller det blir, det vet jag inte, men hoppas att det är vana modeller. Här är några av många foton jag tog av de söta tjejerna.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Modellerna otåligt väntande på att bli fotade-The models are impatiently waiting to be photographed.
Modellerna slänger med håret-The models throw with their hair.
I väntan på tåget?-Waiting for the train?
De två söta modellerna-The two cute models.
Modellerna med Hammarsjön i bakgrunden-The models with Hammer lake in the background.
Modellerna fotade i blå timmen med Hammarsjön i bakgrunden-The models photographed in blue hour with Hammer lake in the background.
Modellen Ida-The model Ida.
Modellen Donika-The model Donika