Slottsruinen i Sölvesborg – The castle ruin in Solvesborg

Sölvesborgs slott, som egentligen var en borg men kallades slott för att kungligheterna brukade övernatta där.-Solvesborg Castle, where the the royals used to spend the night. It is an old castle, built in the 1400 century. Continue Reading →

Kruthusen i Torsebro II – Gunpowder houses in Torsebro II

När all krut var tillverkat i kruthusen transporterades den till våghuset. Där vägdes krutet och paketerades.-When all gunpowder was manufactured in the gunpowder houses, it was transported to the weighing house. Where gunpowder was weighed and packaged. Continue Reading →

Kruthusen i Torsebro – Gunpowder houses in Torsebro

Kruthusen i Torsebro byggdes för att försörja den svenska armén med svartkrut i kriget mot Danmark.-The gunpowder house in Torsebro was built to provide the Swedish army with black powder in the war against Denmark. Continue Reading →