Promenad längs Helge å – Walk along Helge river

När jag var ute och fotograferade igår vid naturum så gick jag även längs Helge å. Ån går längsmed tivoliparken och där bredvid hälsoträdgården hade kommunen byggt ett hus för Continue Reading →