Två favoritfåglar – Two favorite birds

After I missed the whole spring and half the summer I want to show you two of my favorite birds of prey. This year I have not seen one, I have not been out and photographed …. Marsh Harrier and ospreys. I have a special relationship with the osprey in the Karpalund ponds. Every year I usually photograph them and they know when I get my photos, then they land in their nest again! The marsh harriers are nesting on the ground, well hidden. You must have patience and luck to shoot them!

Efter att jag missat hela våren och halva sommaren så vill jag visa två av mina favorit rovfåglar. I år har jag inte sett en enda, jag har ju inte varit ute och fotat…. Brun kärrhök och fiskljusen. Fiskgjusarna i Karpalundsdammarna har jag ett speciellt förhållande till. Varje år brukar jag fota dem och de vet när jag fått mina foton, då landar de i sitt bo igen! De bruna kärrhökarna häckar på marken, väl dolda. Man får ha tålamod och tur att fota dem!

 

Brun kärrhök-Marsh harrier.
Brun kärrhök-Marsh harrier.
Fiskljuse-Osprey.
Fiskljuse-Osprey.

Vit gräsand – White mallard

Mallards are available in several different colors, but white mallards are quite unusual, at least wild. When I was in Solvesborg this weekend, I photographed this white mallard who has tame duck in the genes.

Gräsänder finns i flera olika färger, men vita gräsänder är rätt ovanliga, iallafall vilda. När jag var i Sölvesborg i helgen fotade jag den här vita gräsanden som har tam-anka i generna. 

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.

Herculesdammarna- Hercules ponds

Yesterday I was out at Hercules ponds to test my new lenses, Tamron 18-400 mm. I had no great expectations of seeing any birds because when I was there three weeks ago I didn’t even see a crow! 😆 But a family of great crested grebes who usually live by the ponds I saw was conscious when I arrived.

When I had taken a couple of photos of those reflections on the pond, I saw a black tern! They don’t usually stay that long. They usually arrive in early May and stay for about two months.

Igår var jag ute vid Herculesdammarna för att testa mitt nya objektiv, Tamron 18-400 mm. Jag hade inga större förväntningar att se några fåglar för när jag var där för tre veckor sedan såg jag inte ens en kråka! 😆 Men en familj med skäggdoppingar som brukar bo vid dammarna såg jag meddetsamma när jag kom.

När jag hade tagit ett par foton på de speglingarna på dammen såg jag en svarttärna! De brukar inte stanna så länge. De kommer normalt i början av Maj och stannar i omkring två månader.

 

Familjen skäggdopping-Family great crested grebe.
Mamma skäggdopping med sin unge-Mom great crested grebe with her kid.
Speglingar på dammen-Reflections on the pond.
Speglingar på dammen-Reflections on the pond.
Svarttärna-Black tern.

Karpalundsdammarna – Karpalund ponds

Today I was with a friend at the Karpalunds ponds to check bird life. We had been to the Hercules ponds before and there was not a single bird! On the Karpalunds ponds, it was not much better. Three bird species turned out, Coot, Red-necked Grebe and a mute swan family with seven kids!

Idag var jag med en vän på Karpalundsdammarna för att kolla fågellivet. Vi hade varit vid Hercules dammarna innan och där var det inte en enda fågel! På Karpalundsdammarna var det inte mycket bättre. Tre fågelarter visade sig, Sothöna, gråhakedopping och en knölsvan familj med sju ungar!

 

Gråhakedopping med sina ungar-Red-necked Grebe with their kids.
Gråhakedopping med sina ungar-Red-necked Grebe with their kids.
Svanfamilj med sju ungar!-Swan family with seven kids!
Svanfamilj med sju ungar!-Swan family with seven kids!
Sothöna med sina ungar-Coot with their kids.
Sothöna med sina ungar-Coot with their kids.

Pilfinkarnas paradis – Tree Sparrow ‘paradise

Today I have been out on Näsby field a round and of course had the camera with me. I heard many birds but saw none. I have a small garden where I feed the birds in the winter, but also in the summer! Many say that you should not feed the birds in the summer, why ??? In this time we are in now, when several animals and birds find it difficult to find food, you should clearly help them, I and many people think with me. In any case, there were no photos of birds in the field, but in my little garden! There were many tree sparrow that ate of nuts, grain and sunflower seeds that I feed them, even in the summer !!! As you most know, I do what I think is best for the animals in this case the birds. My dream is to go on safari in South Africa, in the Kruger Park and also other parks. In the last post, I did a little “PR” for De Wets Wild who really cares about nature and nature in South Africa where he lives! Now I do “PR” for our usual birds we have around us, the tree sparrow.

Idag har jag varit ute på Näsby fält en runda och hade såklart kameran med mig. Jag hörde många fåglar men såg inga. Jag har en liten trädgård där jag har matar fåglarna på vintern, men även nu på sommaren! Många säger att man ska inte mata fåglarna på sommaren, varför??? I denna tiden vi är i nu,, då flera djur och fåglar har svårt att hitta mat ska man så klart hjälpa dem, tycker jag och många med mig. I alla fall så blev det inga foton på fåglar på fältet, men i mi lilla trädgård! Där var det många pilfinkar som åt av nötter, säd och solrosfrön som jag matar dem med, även på sommaren!!! Som ni flesta vet så gör jag vad jag tycker är bäst för djuren i detta fallet fåglarna. in dröm är att åka på safari i Sydafrika, i Kruger parken och även andra parker. I förra inlägget gjorde jag lite “PR” för De Wets Wild som verkligen bryr sig om naturen och naturen i Sydafrika där han bor! Nu gör jag “PR” för våra vanliga fåglar vi har runt oss, pilfinkarna. 🙂 

 

Duva -Dove
Duva-Dove
Gråsparv-House sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfinkar och gråsparv-Tree Sparrow and house sparrow
Pilfink-Tree Sparrow