Två favoritfåglar – Two favorite birds

Efter att jag missat hela våren och halva sommaren så vill jag visa två av mina favorit rovfåglar.-After I missed the whole spring and half the summer I want to show you two of my favorite birds of prey. Continue Reading →

Herculesdammarna- Hercules ponds

Igår var jag ute vid Herculesdammarnan, jag hade inga större förväntningar att se några fåglar.-Yesterday I was out at Hercules ponds, I had no great expectations of seeing any birds. Continue Reading →