Marsvinsholms slott – Marsvinsholms castle

Today has been a dull weather with a lot of rain. And in that weather I got a whim, to visit castles in Scania! I Googled castles in Scania and wrote down the most interesting ones on my mobile. By the time I got to the car I had forgotten which castle was best so I Googled again! Then I got a 10 in the top list of the best castles, and there was Landskrona citadel.

It was 120 km to the citadel and when I got there it almost stopped raining. There I took many photos. After that I checked my list and remembered that Marsvinsholm castle is very beautiful. What I was disappointed with after driving over an hour, the whole property was private! There were only 3 photos. If you have a historic castle, you should at least let the public come close! So most of the castles have it.

Idag har det varit ett tråkigt väder med mycket regn. Och i det vädret fick jag ett infall, att besöka slott i Skåne! Jag Googlade slott i Skåne och skrev upp de intressantaste i min mobil. När jag sedan kom ut till bilen hade jag glömt vika slott som var bäst så jag Googlade igen! Då fick jag fram en 10 i topp lista på de bästa slotten, och där fanns Landskrona citadell.

Det var 120 km till citadellet och när jag kom dit så slutade det nästan att regna. Där tog jag många foton. Efter det kollade jag min lista och mindes att Marsvinsholms slott är mycket vackert. Vad jag blev besviken efter kört över en timme, hela ägorna var privata! Det blev bara 3 foton. Har man ett historiskt slott ska man minsann låta allmänheten komma nära! Så har de allra flesta slotten det.

The castle was built by Otte Marsvin 1644-1648 when Scania was still Danish. It has since been owned by several well known families.

(Fun to know; Marsvin means; Guinea pigs! 😆 )

Slottet byggdes av Otte Marsvin 1644-1648 då Skåne fortfarande var danskt. Det har sedan varit i flera kända släkters ägor.

 

Marsvinsholms slott-Marsvinsholms castle.
Marsvinsholms slott-Marsvinsholms castle.
Marsvinsholms slott-Marsvinsholms castle.

Bäckaskog slott – Bäckaskog castle

Bäckaskog Castle has its history right from the 13th century when it was a monastery. At that time, Scania was Danish, and in 1537 the Danish state took over the monastery. Then the castle had several owners before Scania became Swedish and King Karl XI pulled in the castle to the state.

The castle belonged to various Swedish royalty until 1996 when the state’s real estate bought it. It is rented nowadays and is a major tourist attraction. Bäckaskog Castle is very complex and has over the years been expanded. As a castle, none of my favorites is to photograph, mostly because the castle is very difficult to photograph.

Bäckaskog slott har sin historia ända från 1200-talet då det var ett kloster. På den tiden var Skåne danskt och vid reformationen 1537 övertog den danska staten klostret. Sedan så hade slottet flera ägare innan Skåne blev svenskt och kung Karl XI drog in slottet till staten. 

Slottet tillhörde olika svenska kungligheter fram till år 1996 då statens fastighetsverk köpte det. Det arrenderas numera och är en stor turistattraktion. Bäckaskog slott är väldigt komplext och har genom åren blivit tillbyggt. Som slott är det ingen av mina favoriter att fotografera, mest för att slottet är väldigt svårfotograferat.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Ingången till slottsgården-The entrance to the castle courtyard.
Slottstornet-The castle Tower.
Bäckaskog slott-Bäckaskog Castle.
Bäckaskog slott-Bäckaskog Castle.

Kronovalls slott – Kronovalls Castle

För lite mer än två år sedan, på sommaren, körde jag runt i Skåne för att fotografera slott. Just i Skåne län finns det många slott, de flesta byggda av danskarna då Skåne var danskt. När Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde, 1658, så blev även alla slott svenska. Detta slott är uppförd efter att Skåne blev svenskt. Huvudbyggnaden är från 1760 och byggdes om på 1890-talet i fransk barockstil.

For a little more than two years ago, in the summer, I drove around in Scania to photograph the castle. Just in Scania County there are many castles, most of which were built by Danes when Scania was Danish. When Scania became Swedish after the peace in Roskilde, 1658, all castles became Swedish too. This castle is built after Scania became Swedish. The main building is from 1760 and was rebuilt in the 1890´s in the French baroque style.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Kronovalls slott-Kronovalls castle.

Vacker entré till slottet-Beautiful entrance to the castle.

Slottet från andra sidan slottsdammen-The castle from the other side of the castle pond.

Kronovalls slott-Kronovalls castle.