Landskrona citadel Part II

Landskrona citadell byggdes, tillsammans med andra borgar, som ett försvarsfort för att danskarna skulle kunna kontrollera skeppstrafiken i Öresund.-Landskrona citadel was built, together with other castles, as a defense fortress so that the Danes could control the shipping traffic in the Sound. Continue Reading →

Christinehofs slott nedanför vallen – Christinehof’s castle below the mound

Christinehofs slott består inte enbart av slottet. Markerna är stora men jag gick bara nerför vallen.-Christinehof’s castle does not consist solely of the castle. The fields are large but I just walked down the embankment. Continue Reading →