Får i hagen – Sheep in the pasture

Today I was out on a photo tour to see if I found something interesting. I had probably driven 40 km when I saw a field with hay bales, something I think is beautiful. The photos I took in HDR for a panorama and will edit first. When I drove home I saw a pasture with sheep. I have almost just photographed wildlife, but now that it is soon fall and they do not want to see me!

So I stopped the car and went to the pasture. It was a little lamb who began to suckle their mother, but when I approached it went both of them away. I’m not used to photographing domestic animals, except horses, so I thought it was a little difficult. But surely sheep are cute animals!

Idag var jag ute på en fotorunda för att se om jag hittade något intressant. Jag hade nog kört 40 km när jag såg en åker med höbalar, något jag tycker är vackert. De fotona tog jag i HDR till ett panorama och ska redigera först. När jag körde hemåt såg jag en hage med får. Jag har nästan bara fotat vilda djur, men nu när det snart är höst och de vill inte träffa mig!

Så jag stannade bilen och gick fram till hagen. Det var ett litet lamm som började dia sin mamma, men när jag närmade mig så gick bägge iväg. Jag är inte van att fota tama djur, förutom hästar, så jag tyckte jag det var lite svårt. Men visst är får söta djur!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Några av fåren på bete-Some of the sheep on pasture.
Närbild på ett av fåren-Close up of one of the sheep.
jag vill också vara med på foto!-I want to be in the photo too!
Ungefär hälften av alla fåren-About half of all sheep.

A thousand posts on de Wets Wild!

de Wets Wild, min och många andras favoritblogg inom djur och natur, firar 1000 inlägg! Deras inlägg är inga “vanliga” inlägg, det är mycket arbete bakom deras bilder och texter och all information som ges. De ger sig ut på flera dagars resor till olika platser i Sydafrika. De ger en verklig insyn i Sydafrikas djur och naturliv, något som inte visas på något naturprogram.

De visar alla Sydafrikas djur, från de minsta till de största, skogar, savanner och all växtlighet. Deras blogg har gett mig en ny syn både på Afrikas djur och natur, men även hur viktigt det är att skydda världens djur och natur!

de Wets Wild, my and many others favorite blog in animal and nature, celebrate 1000 posts! Their posts are not “regular” posts, there is a lot of work on their photos and texts and all information given. They spend several days traveling to different locations in South Africa. They provide a real insight into the South African animals and wildlife, which is not shown in any nature programs.

They show all South Africa’s animals, from the smallest to the largest, forests, savannas and all vegetation. Their blog has given me a new view of both Africa’s animals and nature, but also how important it is to protect the world’s animals and nature!

de vets wild2

 

via A thousand posts on de Wets Wild!