Återigen “kulturdagar” – Again “cultural days”

Varje år anordnar ABK, Kristianstadsbyggen en kulturdag på Gamlegården där jag bor. Meningen är att utlänningar ska integreras med svenskar. Det Kristianstads kommun har gjort så mycket fel är att de placerat människor från samma länder tillsammans! Kulturens dag är ett spektakel för alla nationaliteter förutom oss svenskar! Jag har varit där och tittat varje år och det är inga svenskar i några stånd och mycket få svenskar som besöker! Men, varför håller ett kommunalt bolag på med detta? Vi har en utomhuspool som blivit renoverat för 15 miljoner kronor och blir vandaliserat varje dag. 

Varför satsar ABK i detta för staten och polisen för ett stödområde? Jag hade ett samtal med chefen för ABK att sätta upp webbkameror. Då sa han att det får man inte! LÖGN!!! På egen mark med tillstånd får man! Det upplyste jag honom om. INGEN av cheferna bor i närheten av bostadsområdet…

Om ABK

Every year ABK, Kristianstadsbyggen organizes a cultural day at Gamlegården where I live. The intention is that foreigners should be integrated with Swedes. What Kristianstad Municipality has done so much wrong is that they put people from the same countries together! Culture day is a spectacle for all nationalities except us Swedes! I have been here every year and there are no Swedes in any stands and very few Swedes who visit! But, why is a municipal company doing this? We have an outdoor pool that has been renovated for SEK 15 million and is vandalized every day.

Why does ABK invest in this for the state and the police for a support area? I had a conversation with the head of ABK to set up webcams. Then he said you can’t! LIE!!! On your own land with permission you get! I told him that. None of the managers live near the residential area …

In English: About ABK

 

ABK Kristianstadsbyggen

ABK Kristianstad’s buildings is called the housing company which I rent from. It is Kristianstad’s largest housing company, and own by the municipal! I can say that it is not right in the company! Getting in touch with the area manager, Fredrik Andersson is not easy. When calling, he is not in place, when he is in place he is busy on the phone. When he is not on the phone he does not answer!

Should this continue with window crushing several times a day for almost 1 week? Kajsa, do not know the surname. Was recommended to her by the switch. She, in turn, talked a lot and recommended me to the inaudible area manager, Fredrik Andersson. Vad gör ABK om jag skadas allvarligt? Skickar mig blommor på sin höjd! 😆 

They earn big money on new refugees, yes they like that!

ABK Kristianstadsbyggen heter bostadsbolaget som jag hyr från. Det är Kristianstads största bostadsbolag, och ägt av kommunen! Jag kan säga att det går inte rätt till i bolaget! Att komma i kontakt med områdeschefen, Fredrik Andersson är inte lätt. När man ringer så är han inte på plats, när han är på plats är han upptagen i telefon. När han inte är upptagen i telefon svarar han inte!

Ska detta fortgå med fönsterkrossning flera gånger om dagen i snart 1 vecka? Kajsa, vet inte efternamnet. Blev rekommenderad till henne av växeln. Hon i sin tur pratade en massa och rekommenderade mig till den okontaktbare områdeschefen, Fredrik Andersson. What does ABK do if I am seriously injured? Send me flowers at most! 😆 

Att de tjänar stora pengar på nyanlända flyktingar, ja det tycker de om!

 

ABK-Kristianstad’s buildings
30 Miljon Swedish koners is about 3,2 miljon US dollar.
ABK-Kristianstadsbyggen