Landskrona citadel Part II

Landskrona citadell byggdes, tillsammans med andra borgar, som ett försvarsfort för att danskarna skulle kunna kontrollera skeppstrafiken i Öresund.-Landskrona citadel was built, together with other castles, as a defense fortress so that the Danes could control the shipping traffic in the Sound. Continue Reading →