Återigen “kulturdagar” – Again “cultural days”

Varje år anordnar ABK, Kristianstadsbyggen en kulturdag på Gamlegården där jag bor.-Every year ABK, Kristianstadsbyggen organizes a cultural day at Gamlegården where I live. Continue Reading →