Bostadsområdets vackraste trädgård? – The most beautiful garden in the residential area?

I mitt bostadsområde finns det flera marklägenheter. De har byggts efterhand på beställning av den dåvarande hyresgästen.-In my residential area there are several ground apartments. They have been built after the order of the then tenant. Continue Reading →

Ängarna på Lingenäset – Meadows on Ling Isthmus

Ängarna på Lingenäset är vattenfyllda större delen av året. Men sedan rekordsommaren i fjol har det varit torrt på ängarna hela sommaren.-The meadows at Lingenäset are water-filled most of the year. But since the record summer last year it has been dry on the meadows all summer. Continue Reading →