Gammal övergiven lada – Old abandoned barn

I really enjoy photographing old abandoned houses and other buildings. This is an old barn I drove past many times but never stayed at. I have always been on the road somewhere and not had time to stay. But today I stopped and photographed the barn.

I was a little surprised that there were a couple of old cars behind the barn. Maybe the building has been used by a company. The barn is built with stone grounds which they did for a long time ago and it is a shame if it should get past.

Jag tycker mycket om att fotografera gamla övergivna hus och andra byggnader. Det här är en gammal lada jag kört förbi många gånger men aldrig stannat vid. Jag har alltid varit på väg någonstans och inte haft tid att stanna. Men idag stannade jag och fotograferade ladan.

Jag blev lite överraskad av att det stod ett par gamla bilar bakom ladan. Kanske byggnaden har använts av ett företag. Ladan är byggd med stengrund som de gjorde för längesedan och det är synd om den ska få förfalla.

 

Gammal övergiven lada-Old abandoned barn.
Gammal övergiven lada-Old abandoned barn.
Det stod ett par gamla bilar bakom ladan-There were a couple of old cars behind the barn.
Gammal övergiven lada-Old abandoned barn.
Gammal övergiven lada-Old abandoned barn.

Maltesholms slott – Maltesholms castle

Another castle photographed! I’m pretty much limited by just having a small lens at the moment, but I enjoy photographing old castles. Maltesholm Castle was built in 1635 by Danish Malte Juul, who named the castle after himself. After Scania became Swedish, Malte Ramel, who was Scania’s largest landowner, owned the castle.

Malte’s son rebuilt the castle in 1780’s style of the time, and then the castle still looks out. Unfortunately, I could not enter the courtyard to photograph the castle from the front.

Ännu ett slott fotograferat! Jag är ju rätt mycket begränsad av att för tillfället bara ha ett litet objektiv, men jag tycker om att fotografera gamla slott. Maltesholms slott byggdes 1635 av danske Malte Juul, som namngav slottet efter sig själv. Efter att Skåne blev svenskt ägde Malte Ramel, som var Skånes största godsägare, slottet.

Maltes son byggde om slottet 1780 i den tidens stil, och så ser slottet fortfarande ut. Tyvärr kunde jag inte gå in i borggården för att fotografera slottet framifrån.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Östra sidan av slottet-East side of the castle.
Baksidan sidan av slottet-The back side of the castle.
Den vackra slottsdammen-The beautiful castle pond.
Trappan till den övre trädgården-Stairs to the upper garden.
Ett vackert lusthus i två våningar-A beautiful gazebo in two floors.
Även detta slottet har ett torn, i mitten!-Even this castle has a tower, in the middle!

Panorama över Kristianstad – Panorama of Kristianstad

When I was at Lillo a few days ago and photographed, I couldn’t resist taking a panorama too. Here you see the three “landmarks”. The thermal power plant, the water tower and the church.

När jag var vid Lillö för ett par dagar sedan och fotade, kunde jag inte motstå att ta ett panorama också. Här ser man de tre “landmärkena”. Värmekraftverket, Vattentornet och kyrkan.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

 

Panorama över Kristianstad-Panorama of Kristianstad