Här bor min bil – Here lives my car

Where I live it is secured to have a garage for his car Although it is as old as my car. I have a Volvo XC70 -02 but I don’t want my tires shredded, the glass panes shattered, and more. I’ve seen those who have new cars standing in the parking lot and wondered …

Där jag bor är det säkrats att ha ett garage för sin bil Även om den är gammal som min bil. Jag har en Volvo XC70 -02 men jag vill inte ha mina däck sönderskurna, glasrutorna krossade, med mera. Jag har sett de som har nya bilar stående på parkeringen och undrat…

 

Vägen där jag bor-The road where I live.
Ett av dess är mitt garage-One of them is my garage..
Min Volvo XC70- My Volvo XC70.

Återigen “kulturdagar” – Again “cultural days”

Varje år anordnar ABK, Kristianstadsbyggen en kulturdag på Gamlegården där jag bor. Meningen är att utlänningar ska integreras med svenskar. Det Kristianstads kommun har gjort så mycket fel är att de placerat människor från samma länder tillsammans! Kulturens dag är ett spektakel för alla nationaliteter förutom oss svenskar! Jag har varit där och tittat varje år och det är inga svenskar i några stånd och mycket få svenskar som besöker! Men, varför håller ett kommunalt bolag på med detta? Vi har en utomhuspool som blivit renoverat för 15 miljoner kronor och blir vandaliserat varje dag. 

Varför satsar ABK i detta för staten och polisen för ett stödområde? Jag hade ett samtal med chefen för ABK att sätta upp webbkameror. Då sa han att det får man inte! LÖGN!!! På egen mark med tillstånd får man! Det upplyste jag honom om. INGEN av cheferna bor i närheten av bostadsområdet…

Om ABK

Every year ABK, Kristianstadsbyggen organizes a cultural day at Gamlegården where I live. The intention is that foreigners should be integrated with Swedes. What Kristianstad Municipality has done so much wrong is that they put people from the same countries together! Culture day is a spectacle for all nationalities except us Swedes! I have been here every year and there are no Swedes in any stands and very few Swedes who visit! But, why is a municipal company doing this? We have an outdoor pool that has been renovated for SEK 15 million and is vandalized every day.

Why does ABK invest in this for the state and the police for a support area? I had a conversation with the head of ABK to set up webcams. Then he said you can’t! LIE!!! On your own land with permission you get! I told him that. None of the managers live near the residential area …

In English: About ABK

 

Vilken växt? – Which plant?

Tonight I walked around the block and photographed a lot. I walked past this hedge? Or it´s a ferns that have grown so big? I need your readers’ help with what it is for the plant. I immediately thought it was a fern because the leaves are similar to it!

EDIT! The mystery is solved!

The mystery is solved! My blog buddy “Jag” knew it was Rhus typhina and several blog buddies agreed!

Ikväll gick jag en runda runt kvarteret och fotade en hel del. Jag gick förbi denna häcken? eller är det ormbunkar som vuxit sig så stora? Jag behöver er läsares hjälp med vad det är för växt. Jag trodde direkt att det var en ormbunke för bladen liknar det!

EDIT! Mysteriet är löst!

Gåtan är löst! Min bloggkompis “Jag” visste det var Rönnsumak och flera bloggkompisar höll med!

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Vilken växt – Which plant.

Bostadsområdets vackraste trädgård? – The most beautiful garden in the residential area?

In my residential area there are several ground apartments. They have been built after the order of the then tenant. My little plot doesn’t look much compared to this nice plot. There is an older couple living there and they have just rebuilt with new fences. I thought the old ones looked nice. But they certainly wanted to renew themselves.

He has also built an outdoor space on the site, which is probably the largest in the area. Of course, I asked before taking pictures. 🙂 

I mitt bostadsområde finns det flera marklägenheter. De har byggts efterhand på beställning av den dåvarande hyresgästen. Min lilla tomt ser inte mycket ut jämfört med den här fina tomten. Det är ett äldre par som bor dr och de har precis byggt om med nya staket. Jag tyckte att de gamla såg fina ut. Men de ville säkert förnya sig.

Han har även byggt ett uterum på tomten, som nog är den största i området. Jag frågade naturligtvis innan jag fotograferade. 🙂 

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Långsidan på tomten-The long side of the plot.
Närbild på tomten-Close up of the plot.
Tomten från kortsidan-The plot from the short side.
Tomten från kortsidan-The plot from the short side.

Ängarna på Lingenäset – Meadows on Ling Isthmus

The meadows at Lingenäset are water-filled most of the year. But since the record summer last year it has been dry on the meadows all summer. This year, they have released cows on the otherwise flooded meadows that can graze. Here is a panorama shot with 15 HDR images with 3 exposures in each photo.

Ängarna på Lingenäset är vattenfyllda större delen av året. Men sedan rekordsommaren i fjol har det varit torrt på ängarna hela sommaren. I år har de släppt ut kor på de annars översvämmade ängarna som kan beta. Här är ett panorama fotat med 15 HDR bilder med 3 exponeringar i varje foto.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Ängarna på Lingenäset-Meadows on Ling Isthmus.