Pilfinkarnas paradis – Tree Sparrow ‘paradise

Today I have been out on Näsby field a round and of course had the camera with me. I heard many birds but saw none. I have a small garden where I feed the birds in the winter, but also in the summer! Many say that you should not feed the birds in the summer, why ??? In this time we are in now, when several animals and birds find it difficult to find food, you should clearly help them, I and many people think with me. In any case, there were no photos of birds in the field, but in my little garden! There were many tree sparrow that ate of nuts, grain and sunflower seeds that I feed them, even in the summer !!! As you most know, I do what I think is best for the animals in this case the birds. My dream is to go on safari in South Africa, in the Kruger Park and also other parks. In the last post, I did a little “PR” for De Wets Wild who really cares about nature and nature in South Africa where he lives! Now I do “PR” for our usual birds we have around us, the tree sparrow.

Idag har jag varit ute på Näsby fält en runda och hade såklart kameran med mig. Jag hörde många fåglar men såg inga. Jag har en liten trädgård där jag har matar fåglarna på vintern, men även nu på sommaren! Många säger att man ska inte mata fåglarna på sommaren, varför??? I denna tiden vi är i nu,, då flera djur och fåglar har svårt att hitta mat ska man så klart hjälpa dem, tycker jag och många med mig. I alla fall så blev det inga foton på fåglar på fältet, men i mi lilla trädgård! Där var det många pilfinkar som åt av nötter, säd och solrosfrön som jag matar dem med, även på sommaren!!! Som ni flesta vet så gör jag vad jag tycker är bäst för djuren i detta fallet fåglarna. in dröm är att åka på safari i Sydafrika, i Kruger parken och även andra parker. I förra inlägget gjorde jag lite “PR” för De Wets Wild som verkligen bryr sig om naturen och naturen i Sydafrika där han bor! Nu gör jag “PR” för våra vanliga fåglar vi har runt oss, pilfinkarna. 🙂 

 

Duva -Dove
Duva-Dove
Gråsparv-House sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Pilfinkar och gråsparv-Tree Sparrow and house sparrow
Pilfink-Tree Sparrow
Family De Wets

The best nature blog – Den bästa naturbloggen

Sweden is a small country if you look to the surface, but we have many animals such as bear and wolf. The government announces hunting for both bear and wolf every year for these hunters to shoot them! The problem we have here in Sweden is small compared to in Africa. My blog friend Dries who lives in South Africa and is a true nature lover knows how it is. We can protest against poaching, but what does it help? Most in Africa are poor and their only lifeline is to kill endangered animals … unfortunately. My blog friend Dries, who lives in South Africa, knows how important it is that we protect our animals! South Africa is more than three times as big as Sweden! (All picture is taken by Dries De Wet) Please visit his site for wonderful picture and knowledge! 🙂 Make a little effort, follow Dries on Facebook. DeWetsWild on Facebook.

Sverige är ett litet land om man ser till ytan, men vi har många djur såsom björn och varg. Regeringen utlyser jakt på både björn och varg varje år för att dessa jägare vill skjuta dem! Problemet vi har här i Sverige är litet jämfört med i Afrika. Min bloggvän Dries som bor i Sydafrika och är en sann naturvän vet hur det är. Vi kan protestera emot tjuvjakt, men vad hjälper det? De flesta i Afrika är fattiga och deras enda livlina är att döda utrotningshotade djur…tyvärr. Min bloggvän Dries, som bor i Syd Afrika, vet hur viktigt det är att vi skyddar våra djur! Sydafrika är mer än tre gånger så stort som Sverige! (Alla  foton är tagna av Dries De Wet) Besök deras sajt för underbara foton och information om naturen! 🙂 Gör en liten insats, följ Dries på Facebook! DeWetsWild på Facebook.

 

Family De Wets

Family De Wets

African Hoopoe – Afrikansk härfågel

Common River Frog – Vanlig River Groda

African elephants – Afrikanska elefanter.

Garden Acraea – Trädgård Acraea

Greater Double-collared Sunbird – Sydafrikansk solfågel

Rock-monitor

Southern Rock Agama – Agama atra

southerndouble-collaredsunbird – sydlig dubbel-Kapsolfågel

Länge sedan sist – Long time no see

Hi everyone who follow my blog!😊 As my follow know I have been “out of order” for some time. Today we celebrate Midsummer Eve, an old tradition since viking time and even older… Today I have, for the first time in many months got out and took some picture. Ok just outside my apartment but the nature is only 5 minutes from my home!😊 I took picture of the lovely nature, including an panorama I will make later. When i come home and I look at all the photos I took I saw a leopard??? It was some trees who really look as a leopard! It was very cool to see that in my pc. My dream is to visit South Africa and Kruger park! My friend trough the blog is Dries De Wets who run the nature blog, De Wets Wild. Maybe he can tell which carnivores this is? 🙂 

Hej alla som följer min blogg! 😊 Somni vet har jag varit “out of order” under en tid. Idag firar vi Midsommarafton, en gammal tradition sedan vikingatiden och ännu äldre … Idag har jag för första gången i många månader gått ut och tagit en bild. Ok precis utanför min lägenhet men naturen är bara 5 minuter från mitt hem! 😊 Jag tog bilden av den underbara naturen, inklusive ett panorama jag ska göra senare. När jag kommit hem och jag tittar på alla bilderna jag tog såg jag en leopard??? Det var några träd som verkligen ser ut som en leopard! Det var väldigt kul att se det på min dator. Min dröm är att besöka Sydafrika och Kruger park! Min vän genom bloggen är Dries De Wets som har naturbloggen, De Wets Wild. Kanske kan han berätta vilken köttätare det här är? 🙂