Gräsänder vid affären – Mallards at the store

Igår var jag på julbord med jobbet och det var så bra, både stämningen och maten. Det blev även dans, disco såklart! 🙂 Men eftersom jag har varit väldigt trött sista tiden körde jag hem innan klockan tio på kvällen. Efter att ha gjort lite sysslor hemma, bland annat tvättat kläder idag, gick jag till den närbelägna affären. När jag kom fram till den närmsta entrén var där fyra gräsänder som åt brödsmulor någon gett dem.

De tittade upp när jag kom och en av dem lämnade de andra och maten och gick emot mig! Det verkade precis som om han kände igen mig. Gräsänderna här blir mer och mer som landfåglar, iallafall de som bor här på somrarna och blir matade. När jag kom ut från affären låg de och sov. Jag kunde nästan stå rakt över dem och fota! På sista fotot ser man mina fötter bara en liten bit ifrån gräsänderna.

Yesterday I was at Christmas dinner party with the job and it was so good, both the atmosphere and the food. There was also dancing, disco of course! 🙂 But since I’ve been very tired lately I drove home before ten o’clock in the evening. After doing some chores at home today, including washed clothes, I went to the nearby store. When I came up to the nearest entrance was there four mallard ducks ate bread crumbs any given them.

They looked up when I arrived and one of them left the others and the food and went against me! It seemed like he recognized me. The mallards here are becoming more and more like land birds. At least those who live here in the summer and are fed. When I got out of the store they were sleeping. I could almost stand straight over them and shoot! On the last photo you see my feet just a little bit from the mallards.

En gräsand kom fram till mig när han såg mig!-A mallard came to me when he saw me!

“Känner du inte igen mig” kanske han tänkte😊-“Do not you recognize me,” Maybe he thought.😊

Sedan gick han tillbaka till de andra igen-Then he went back to the others again.

Gräsänderna sover middag efter maten-The mallards sleep after dinner.

Jag stod nästan rakt över dem, och de sov fortfarande tryggt-I stood almost straight over them, and they were still sleeping safely.